Ett foto av en nyckel är allt som behövs för att skapa en kopia i en 3d-skrivare.

Det här kunde PC för Alla avslöja igår.      

Enbart med hjälp av ett vanligt fotografi av en nyckel lyckades vi skriva ut en kopia i en 3d-skrivare.

Den som lägger ut bilder av sina nycklar på Facebook eller bloggen riskerar med andra ord att tjuven kan kopiera dem – och ta sig in.

Trots det tycker låstillverkaren Assa Abloy inte att 3d-skrivarna är något stort hot.

Kommunikationschefen Jan Segerfeldt medger att det går att kopiera enklare typer av nycklar, men påpekar att de flesta nycklar och låscylindrar faktiskt ger ett bättre skydd.

jan segerfeldt assa abloy
Jan Segerfeldt kommunikationschef hos låstillverkaren Assa Abloy.

– Speciella skärningar, profiler med undercut, andra komplicerade geometrier och mekanismer ger ett rimligt skydd mot mekaniska nyckelkopior, säger han. Det är också olagligt att kopiera en patenterad nyckel.

Att PC för Alla så lätt kunde kopiera vår nyckel beror på att den har låg säkerhet.

– Det är en kopia av en icke patenterad ASSA 700 nyckel, som lanserades 1947! Skillnaden är med andra ord stor om man jämför med moderna lås med högre säkerhet.

Har ni hört talats om några problem där tjuvar har skapat nyckelkopior med hjälp av 3d-skrivare? 
– Nej, bara sådana exempel som har visat att det är tekniskt möjligt.

Tror ni att det här är en fara på sikt?
– Nej, då det är lite att ”gå över ån för att hämta vatten”. Det mycket enklare för en tjuv att använda sig av våld mot dörren/låset för att komma in.

Men även om Jan Segerfeldt lugnar konsumenterna så manar han samtidigt till försiktighet.
– Användaren måste vara uppmärksam på hur han eller hon lagrar sina nycklar.

Att lägga ut en bild på nyckeln på Facebook är exempelvis något han definitivt avråder från.
– Det är ungefär som att lägga ut en bild på streckkoden för en konsertbiljett.

Välj rätt säkerhetsklass

  • Alla lås är inte lika säkra. Skillnaden är stor mellan lås med låg och hög säkerhet. Det som skiljer sig är bland annat den fysiska utformningen av nyckeln.
  • Låg säkerhet kan exempelvis bero på att nyckeln ser likadan ut på båda sidorna, vilket gör det möjligt att skapa utskrifter i en 3d-skrivare med hjälp av ett enda foto. Det här blir omöjligt om på fram- och baksidan ser olika ut.
  • Enkla nycklar saknar skydd mot obehörig kopiering, vilket gör att vem som helst kan göra en kopia. För lås med högre säkerhet är den här kopieringen förbjuden.
  • Vilken säkerhetsnivå du ska välja beror på hur värdefulla saker du vill skydda, och här kan försäkringsbolagen hjälpa till. De har speciella krav för att försäkringen ska gälla.
  • Stöldskyddsföreningen har tagit fram tre olika skyddsklasser där skyddsklass 3 ger bäst skydd. Skyddsklass 1 bör bara användas när det egentligen inte finns något som är stöldbegärligt.

Läs mer här: www.stoldskyddsforeningen.se/foretag/Sakerhetsradgivning/Fysiskt-skydd/Mekaniskt-skydd