Vad skulle du klara dig bäst utan: tv:n eller datorn? Och vad är viktigast: telefon- eller internetabonnemanget?

Ja, vi är förstås många som utan att tveka skulle säga att datorn och internet är betydligt viktigare än tv:n och telefonen. Det offentliga Sverige säger däremot något annat. I normerna för socialbidraget står det nämligen att alla ska alla ska ha råd med ”dagstidning, telefon och tv-avgift”. Däremot står det ingenting om dator och internet.

Socialbidraget, eller försörjningsstöd som det formellt heter, är de pengar vi får när alla andra möjligheter är uttömda. Summan är liten, och reglerna för vad pengarna ska täcka är alltså en tydlig signal om vad samhället tycker är viktigt.

Att livsmedel, kläder och hygienprodukter ingår är självklart. Men att dagstidning, telefon och tv skulle vara viktigare än dator och internet är otroligt föråldrat. Det verkar som om våra beslutsfattare inte har märkt att det har hänt väldigt mycket sedan en dator bara vara en apparat för att spela Space Invaders.

Att ha tillgång till dator (alternativt surfplatta/smartphone) och internet är i dag ett måste för att fungera som medborgare. Datorn behövs för att vi ska kunna hålla kontakten med myndigheter och betala räkningar. Den behövs för att vi ska kunna söka jobb och skaffa en utbildning. För den som har dåligt med pengar ger datorn möjligheter att planera sin ekonomi, och det går som bekant att använda den för att läsa tidningen, ringa och titta på tv.

Mer från Martin Appel: Microsoft måste ta ansvar för Windows-floppen

Ja, jag skulle till och hävda att datortillgång börjar bli en demokratisk rättighet. Utan dator och internet är det svårt att engagera sig i föreningar, ta del av politiska beslut eller på andra sätt vara en aktiv medborgare.

Någon säger kanske att det går att surfa gratis på exempelvis bibliotekets datorer, men det här argumentet håller inte. Tidningen ingår i socialbidragsnormen – trots att det går att läsa tidningen på biblioteket.

Frågan om förändringar av socialbidragsnormen har diskuterats länge, och i praktiken väljer många kommuner att ge bidrag för dator och internetuppkoppling. I Socialstyrelsens allmänna råd står det dessutom att en dator bör ingå i vad som kallas för en naturlig hemutrustning.

Det finns dock exempel på medborgare som har tvingats gå till domstol för att få rätt till dator och internet, och så borde det inte behöva vara.
Det är märkligt att frågan ens behöver diskuteras!

Rätten till en uppkopplad dator borde vara självklar, och med tanke på prisraset på teknik lär det knappast bli en kostsam reform.
Det är med andra ord hög tid att ändra reglerna så att datorn blir en lika självklar rättighet som tidningen, telefonen och tv:n.