Så delar Windows 10 dina hemliga lösenord (och så stänger du av funktionen)

Den nya funktionen Wi-Fi Sense gör det lättare att hitta trådlösa nätverk. Många nätverk är som bekant skyddade av lösenord, men om du har varit inloggad en gång så sparas lösenordet så att du loggas in automatiskt i fortsättningen.

Wi-Fi Sense låter dig dela de här lösenorden med dina vänner. Har exempelvis din syster loggat in på sitt favoritkafés trådlösa nätverk får även du tillgång till det. Dessutom kan uppkopplingen till ett helt öppet nätverk ske automatiskt.

Wi-Fi Sense har fått kritik av säkerhetsexperter, och om du känner dig orolig går funktionen att styra själv:

1. Öppna Inställningar och välj Nätverk och Internet, Wi-Fi, Hantera Wi-Fi-inställningar. Slå på eller av funktionen med reglaget högst upp.

2. Du kan dela nätverk med dina kontakter i Outlook, Skype eller Facebook, och med kryssrutan bestämmer du själv hur.

3. Att dela nätverk sker inte automatiskt. Första gången du kopplar upp dig mot ett nätverk kan du kryssa i rutan Dela nätverk med mina kontakter. Om du inte gör det delas nätverket inte.

4. Vill du ta bort ett delat nätverk öppnar du Inställningar och väljer Nätverk och Internet, Wi-Fi, Hantera Wi-Fi-inställningar. Här finns en lista över ”dina” nätverk och du kan markera ett och välja Sluta dela (eller Dela). Väljer du Glöm slutar du spara det helt och hållet.

5. Om du har en trådlös router och inte vill att folk ska dela ditt lösenord är det lätt att spärra. Lägg bara till ordet _optout i nätverkets namn. Byt exempelvis namn från Mittforetag till Mittforetag_optout. Hur du byter namn styrs av vilken router du har. Kolla handboken!

Wifi-sense
Omdiskuterat. Wi-Fi Sense är smart men omdiskuterat. Välj själv om du vill använda det!
Wifi-sense 2
Ångerrätt. Även om du har delat lösenorden till ett trådlöst nätverk kan du ändra det i efterhand.

Fler uppkopplingstips i Windows 10

Ikonen för trådlös uppkoppling har ändrats, men upplägget är precis det samma. Klicka för att koppla upp dig.

Vill du veta hur mycket data du har förbrukat klickar du på nätverksikonen och väljer Nätverksinställningar, Dataanvändning. För fler detaljer om vilka appar som förbrukar finns under Information om användning.

Om du surfar via 3g- eller 4g-nätet har du som regel ett maxtak. Detta kallas i Windows för Anslutning med datapriser, och många appar kan reducera förbrukningen. Du bestämmer själv om en anslutning ska räknas hit genom att klicka på nätverksikonen och välja Nätverksinställningar, WiFi. Se till att du är uppkopplad på den anslutning du vill ändra och välj Avancerade alternativ. Ändra reglaget vid Ange som anslutning med datapriser.