6. Stäng av mikrofonen

Många datorer och surfplattor även inbyggda mikrofoner, och apparnas möjlighet att använda den går också att blockera– helt eller delvis.

1. Klicka på Start-knappen och välj Inställningar.

2. Klicka på Sekretess och välj Mikrofon.

3. Slå av micken helt genom att ändra från till Av.

4. Om du bläddrar nedåt bestämmer du vilka appar som får tillgång till mikrofonen.

Mikrofon

7. Kartlägg inte din röst och text

Under rubriken Lära känna dig kan Windows samla in information om vad du skriver, vilka röstkommandon du ger, hur du använder kalendern, vilka kontakter du har etcetera.

Tanken är att Windows ska kunna gissa vad du tänker göra eller skriva, vilket minskar behovet av mata in information. Om det här låter obehagligt går funktionen förstås att stänga av:

1. Klicka på Start-knappen och välj Inställningar.

2. Klicka på Sekretess och välj Tal, skrift och inmatning.

3. Klicka på Sluta lära känna mig

Lär känna dig

8. Dölj dig för apparna

Som standard får Windows-apparna tillgång till ditt namn, din bild och annan information knuten till ditt Microsoft-konto. Det här går att stänga av.

1. Klicka på Start-knappen och välj Inställningar.

2. Klicka på Sekretess och välj Kontoinformation.

3. Byt från till Av för att helt stänga av funktionen

4. Bläddra dig nedåt för att avgöra detta på app-nivå.

Kontoinformation

9. Visa inte kontakter…

Windows 10-apparna har tillgång till dina Kontakter, alltså din kontaktlista med exempelvis mejladress, adress och telefonnummer till dina vänner. Den här funktionen kan du inte slå av totalt, men du kan blockera den för varje enskild app.

1. Klicka på Start-knappen och välj Inställningar.

2. Klicka på Sekretess och välj Kontakter.

3. Slå av de appar du inte vill ska få tillgång till dina kontaktlistor.

Kontakter

10. … eller kalendern

Även kalendern är något som apparna har tillgång till. Här kan du välja att helt ta bort funktionen eller att göra det för varje enskild app.

1. Klicka på Start-knappen och välj Inställningar.

2. Klicka på Sekretess och välj Kalender.

3. Byt från till Av för att stänga av funktionen

4. Bläddra dig nedåt för att avgöra detta på app-nivå.