I över ett år har det pågått ett formatkrig mellan Blu-ray och Hd-dvd. Ett krig likt det som pågick mellan VHS och Betamax i mitten av 1970-talet. Den gången förlorade Sonys Betamax mot VHS, den här gången verkar det som om Sonys format Blu-ray kommer att ta hem vinsten.

Tillverkare och filmbolag börjar dock först nu få klart för sig hur det i praktiken kommer att vara att massdistribuera film på de olika formaten.

En av nackdelarna med Blu-ray är att lagringsmediet kräver helt nya produktionslinjer. Detta tillskillnad från Hd-dvd som efter små modifikationer kan tillverkas i de gamla produktionslinjerna för dvd och cd-skivor. Något som kan leda till att vi början kommer att få se en höjning av priset på filmer i butikerna.

Hur mycket priserna kommer att höjas kan ingen säkert säga. Men enligt en högt uppsatt chef hos en av tillverkarna har deras tidiga tester visat att en produktionslinje för hd-dvd producerar dubbelt så många skivor som en för Blu-ray under samma tidsperiod. Något som givetvis leder till högre produktionskostnader. Chefen, som önskar vara anonym, menar att priset på Blu-ray kan bli det dubbla i jämförelse med Hd-dvd eftersom att delar som krävs i tillverkningsprocessen fortfarande är svåra att få tag på.

Enligt Adrian Alperovich, vice VD på Sony Pictures, är det ovisst att det skulle vara en prisskillnad till något av formatens fördel. Om det är en prisskillnad, oavsett håll, tror vi att den kommer att vara minimal, säger Adrian.

Även fast det just nu ser ut som om Blu-ray kommer att ta hem kriget, är ännu inget säkert. Det absolut värsta som kan hända, för både konsumenter och tillverkare, är att varken blu-ray eller hd-dvd blir utnämnd som vinnare. Enligt analytiker på Stanford Bernstein kommer medieföretagen tillsammans att förlora 130 miljarder kronor under sju år på grund av att de då måste satsa pengar på båda formaten. Något som kommer att höja priserna på formaten i butik.

Läs mer på Cnet
Läs mer: Gartner: HP tippar vågen till Blu-rays fördel
Läs mer: Warner byter fot - väljer blu-ray också