Att få inbrott är inte roligt – och det handlar inte bara om det materiella värdet utan också känslan av otrygghet när någon tagit sig in i ditt hem. Ett larmsystem är ingen garanti för att slippa inbrott, men det verkar avskräckande samtidigt som tjuven garanterat blir stressad när det börjar tjuta i högtalarna.

Samtidigt har larmtjänsterna blivit allt smartare. Flera av de lösningar vi har testat går att integrera med ett smart lås och du kan även se till att få en varning om du får en vattenläcka. Och dessutom få ett uppkopplat brandlarm på köpet vilket bara det är mycket värt.

Skaffa ett eget hemlarm – det här behöver du tänka på

Det är inte helt lätt att räkna på hur mycket ett larmsystem kostar dig i längden. Du måste ta hänsyn till startkostnad, eventuell installationskostnad, samt kontrollera om du hyr eller betalar av på de olika komponenterna i ditt system. I vissa fall kan det vara så att månadskostnaden sjunker när du betalat av hårdvaran, samtidigt kommer det ofta nya modeller efter några år. Då lär du ändå vilja uppdatera ditt system med modernare komponenter.

Så testade vi

Ett modernt hemlarm ska du givetvis kunna hålla koll på i din smartphone. Därför var detta ett av kriterierna vi ställde upp när vi begärde in system för test. Vi kontaktade förra året de stora larmleverantörerna som hade uppkopplade hemlarmpaket med utryckningstjänst och mobilapp, och vi fick in fem olika larmpaket. Dessa har vi sedan dess testat löpande och i de fallen ny hård- eller mjukvara tillkommit har vi kompletterat systemen med dessa. Till detta test har vi glädjande nog även en ny testdeltagare – Securitas Home.

Missa inte: 12 nr av PC för Alla + hörlurar eller högtalare från JBL för endast 999 kr!

Vi använder de sex olika systemen i olika hem och testar larmen kontinuerligt och uppdaterar denna samlingsartikel med jämna mellanrum. Vi har testat att utlösa larmen på olika sätt samt hur vi kan administrera systemet själva i tillhörande app och webbtjänst. I de fall installation ingått i larmtjänsten har vi utnyttjat detta. I bedömningen har vi utgått från baspaketen prismässigt, men givetvis även tagit hänsyn till möjligheter och pris för dig som vill bygga ut systemet efter hand.