Så gjorde vi testet

De olika larmen installerades i en stockholmslägenhet av respektive företags professionella installatörer. Installationen gick till på samma sätt som om larmet installerats hos en kund.
För att testa larmen har vi använt dem i ett par veckor, och utlöst dem vid så pass många tillfällen att larmoperatörerna undrat vad vi hållit på med. Vi har testat med skalskydd, fullt larm och brand för att skaffa oss en bild av hur larmen fungerar, hur lätta de är att använda samt hur fort vi kan få kontakt med operatören. Vi har dock inte testat hur lång tid det egentligen tar för en väktare att dyka upp.

I betyget har vi givetvis också vägt in priset, där vi har tagit in prisuppgifter för dels ett lägenhetspaket, dels ett villapaket med extra rök, kamera och magnetsensorer.