En olycka händer så lätt, framför allt på sommaren när många av oss är ute skog och mark. Att kunna grunderna i första hjälpen kan vara en viktig hjälp – och det finns förstås appar som kan hjälpa dig.

Röda Korset har tagit fram en omfattande första hjälpen-app som lär dig vad du kan göra. Det här visas både som text, bilder och video, och du kan bevisa dina kunskaper genom interaktiva tester.

Även försäkringsbolaget Trygg-Hansa har en populär app – som hjälper dig både i vardagen och i nödsituationer.

Första hjälpen

Känns dessa två appar för avancerade har medicinföretaget Cederroth tagit fram en enkel första hjälpen-app. Ange bara åldern på den som drabbats och klicka sedan på vad som har hänt så får du hjälp i form av beskrivande illustrationer.