Sedan en tid tillbaka har gratisuppgraderingen till Windows 10 blivit mer och mer påträngande. Användare vittnar om hur Windows försöker uppgradera systemet till den nya versionen utan att något godkännande har getts. Ett symptom är att Windows flaggar för att datorn behöver startas om för att installera nya uppgraderingar, men under omstarten sker inget och när datorn kommer igång igen sker samma sak. Detta visar sig bero på att uppgraderingen till Windows 10 har misslyckats, trots att användaren aldrig bett om den.

Missa inte: Allt du behöver veta om Windows 10

Nu finns det dock en smart och enkel lösning som blockerar uppgraderingen från att köras i Windows 7 eller 8.1, och därmed slipper man tjatet och de märkliga händelserna i systemet. Programet heter GWX Control Panel och laddas ner som en körbar fil.

GWX Control Panel
GWX Control Panel hjälper dig bli av med Windows försök att uppgradera till tian.

Starta det och klicka på alternativen Disable ‘Get Windows 10’ App (permanently remove icon) och Disable Operating System Upgrades in Windows Update så ska inget av detta ske i framtiden.

Om Windows redan har fått för sig att det har tillstånd att uppgradera systemet, vilket alltså kan ske oavsett om du gett det eller inte, kan du behöva utföra en åtgärd till. Efter att du kört GWX Control Panel och avaktiverat de två alternativen laddar du ner och kör Windows Update Troubleshooter. Programmet kan ge ett felmeddelande men efter att det gjort sitt och du startat om datorn så borde allt vara som förr igen.

Inget av detta ska hindra dig från att få de vanliga säkerhetsuppdateringarna och andra nyheter till Windows 7 eller 8.1.

Windows Update Troubleshooter
Windows Update Troubleshooter kan städa upp de sista problemen som den insisterande uppgraderingen ställt till.