Google Formulär är ett bra verktyg för att samla in information från en stor grupp människor. Du kan skapa kontaktlistor, skicka ut enkäter och undersökningar, hantera registreringar, ta emot festanmälningar, planera arrangemang och mycket mer.

Liksom i Googles övriga onlineverktyg Dokument, Kalkylark och Presentationer kan flera personer arbeta med Google Formulär samtidigt, innan du skickar ut enkäten. Formulär organiserar svaren i prydliga och tydliga diagram, eller också kan du visa dem i Kalkylark för en mer grundlig analys.

Här visar vi grunderna för att skapa ett enkelt formulär. När du blivit varm i kläderna finns det massor av avancerade funktioner.

För att starta Google Formulär surfar du till docs.google.com/forms och loggar in. Första gången du gör det öppnar du Kom igång och klickar på plustecknet. Du kan också surfa till drive.google.com och klicka på Skapa, Fler och Google Formulär.

Gör din egen webbenkät

Enkät 1

1 Namn. Börja med att ändra Namnlöst formulär till vad formuläret ska heta. Skriv sedan första frågans frågetext vid Frågerubrik och komplettera vid behov med en hjälptext. Klicka sedan på knappen vid Frågetyp för att bestämma vilken typ av svar du vill ha.

Enkät 2

2 Frågetyp. Den enklaste frågetypen är Text. Den ger bara en ruta där personen som svarar kan skriva text, till exempel sitt namn. Stycketext innebär samma sak, men med mer plats att skriva. Bocka för Obligatorisk fråga om det ska krävas ett svar.

Enkät 3

3 Varierat. Datum är ganska självklart och passar för att fråga efter födelsedatum. Tid är heller inget konstigt. Tre olika möjligheter finns om du vill ge svarsalternativ: Flerval, Kryssrutor och Välja från en lista. Skriv in svarsalternativen på Alternativ-raderna.

Enkät 4

4 Avsluta. Några svarsalternativ till finns för graderade svar. Klicka på Klar när frågan är färdig och på Lägg till objekt för att fortsätta med nästa på samma sätt. Klicka på Skicka formulär när allt är klart. Kopiera länkadressen eller ange mejladresser och klicka på Klar.

Fakta

Svårighetsgraf: Medel
Tid: 15 minuter

Det här lär du dig:

  • Att skapa ett grundläggande Google-formulär.

Det här behöver du:

  • ​Google-konto