Många användare av Facebook har under nyårsdagen fått beskedet att de har varit vän med någon under 46 års tid, detta trots att tjänsten endast är elva år gammal.

Anledningen till det felaktiga meddelandet är en bugg som gör att tideräkningen på Facebooks servrar har nollställts. Eftersom operativsystemet som används baseras på Unix utgår tideräkningen från den 1 januari 1970, vilket är 46 år sedan idag.

Facebook

Enligt en talesperson från Facebook kommer den felaktiga tidsangivelsen att korrigeras under dagen.

IDG News