En bakdörr i datorsammanhang är ett hemligt säkerhetshål skapat av programmets utvecklare, i syfte för att få tillgång till systemet utan att behöva genomgå den vanliga inloggningsproceduren. Det var just denna möjlighet som brittiska myndigheter önskade sig av Microsoft enligt en artikel som BBC News publicerade i februari. Nu säger en representant från mjukvarujätten i ett e-postmeddelande att ”Microsoft varken har eller kommer att lägga in ”bakdörrar” i Windows”.

Diskussionen har tidigare främst gällt en säkerhetslösning vid namn BitLocker Drive Encryption, vilket är en planerad funktion i det nya operativsystemet. BitLocker krypterar informationen i syftet att skydda dess integritet utifall datorn blir borttappad eller stulen. Visst verkar detta bra, men från polismyndighetens sida orsakar det bekymmer då det kommer försvåra arbetet att hämta information från beslagtagna datorer.

Niels Ferguson, en utvecklare på Microsoft, skrev i sin blog i torsdags att det har påståtts att Microsoft har jobbat med myndigheter för att skapa bakdörrar som skulle ge dem tillgång till BitLocker-krypterad information. ”Över min döda kropp”, blev utvecklarens egna reflektion kring påståendet.

Microsoft samtalar dock med olika myndigheter om Vista, men diskussionen har gällt användandet av BitLocker för egen kryptering och säkerhet, inte möjligheten att läsa andras krypterade information.

Källa: News.com