Den nya komprimeringstekniken Brotli ska kunna snabba upp laddningen av webbplatser. Jämfört med den tidigare tekniken Zopfli komprimerar Brotli vanlig webbplatsdata upp till 26 procent effektivare när det testas på stora och breda mängder data, men i några fall kan förbättringen vara så mycket som 40 procent.

Nu är inte själva filstorleken det enda som påverkar laddningstider, fördröjningen är en annan aspekt. Men att kunna snabba upp en stor del av det som gör att vi måste sitta och vänta innan en webbplats visas på skärmen kommer påverka. Och att det sker med så mycket som en fjärdedel är markant. Att man dessutom sparar på sin datakvot om man sitter på en mobil uppkoppling är ju en stor bonus.

En uppdatering till Chrome som ger stöd för Brotli ska släppas inom kort men vi har inget exakt datum. Även Firefox arbetar med att implementera Brotli, i september förra året uppskaddade utvecklarna att en version med stödet inbyggt ska släppas nu i januari men vi har ingen senare bekräftelse på att det kommer bli så.

För att Brotli ska kunna utnyttjas krävs också stöd på andra sidan, i servrarna som din webbläsare kommunicerar med. Men eftersom att bandbredd är en stor kostnad för webbplatser och tidigare komprimeringstekniker anammats snabbt gissar vi att det inte dröjer länge när väl webbläsarna hanterar Brotli.