Generösare abonnemang hos grannländerna

När vi frågar operatörerna om varför det ser ut som det gör hävdar de att det dels handlar om att räkna hem investeringar i näten och dels om att kunna säkerhetsställa kapaciteten i näten.

Samtidigt är samtliga operatörer i någon form aktiva i åtminstone något av våra grannländer – och där ser det helt annorlunda ut. I Finland kommer en stor del av abonnemangen utan något datatak alls och i Danmark får kunderna betydligt mer data för pengarna än vad vi i Sverige får.

Missa inte: Så stort hot mot mänskligheten utgör AI

Rickard Dahlstrand förklarar situationen med klassiskt marknadstänk. Genom att samtliga fyra stora operatörer har valt samma lösning i Sverige blir det också självklart för kunden att det ska finnas förhållandevis låga datatak.

– I Danmark säger operatörerna att man ska kunna använda deras tjänster tillsammans med Netflix och där kan till och med ett sådant abonnemang ingå. Och ser man på Telia i Finland lider ju inte de av att släppa datan fri. Med det i bakhuvudet är det svårt att inte ifrågasätta att man här i Sverige har kunnat gå från en fri surf till betydligt mer restriktivare abonnemang.

Så vad får det här då för effekt? Sverige har trots allt ett utbyggt mobilnät, och det lär knappast bli sämre framöver – med stora satsningar på den kommande 5g-tekniken. På samma gång blir datakrävande tjänster som strömmad video allt mer populära.

– Många användare har i dag ohyggligt bra täckning och rent tekniskt går det att använda mobilt bredband som ersättning till ett fast bredband. I praktiken blir det däremot svårt, eftersom det riskerar att bli alldeles för dyrt. Visst tjänar operatörerna bra med pengar på det, men de slår också undan benen på sig själva eftersom de inte skapar förutsättningar för företag att ta fram nya tjänster, säger Rickard Dahlstrand.

Han menar att utvecklingen, eller snarare bristen på den, gör att konsumenterna till slut kommer i kläm.

– Om en långfilm på Netflix kostar runt 1 GB för ungefär en till två timmar, då blir antalet timmar inte särskilt många med nuvarande tak. Skulle det finnas abonnemang med 250 GB som hade varit prissatt ungefär likadant hade mobilt bredband kunnat vara ett alternativ till fast bredband. Men där är vi absolut inte i dag.