Så förklarar operatörerna sina datatak

Vi kontaktade Telia, Tre, Tele2 och Telenor för att försöka få svar på frågan varför datan är så snålt tilltagen.

Varför erbjuder ni inte fri surf i era abonnemang?

Telia
Inger Gunterberg, Telia

Inger Gunterberg, Telias pressenhet: Den tekniska utvecklingen inom mobiltelefoni har gått oerhört snabbt de senaste åren. Telia erbjuder olika paket med olika mängd data för att våra kunder ska kunna välja det som exakt passar deras behov bäst. Trenden vi har sett en tid har varit att inkludera mer och mer data i abonnemangen men nu ser vi att många operatörer, exempelvis i USA och Asien, lanserar tjänster där viss typ av datatrafik eller trafik relaterat till specifika tjänster inte räknas in bland kundernas förbrukning. Denna trend kan vi även komma se mer av i Europa framöver.

Missa inte: Nästan 12 miljoner mobiler ligger och samlar damm

Tre
Kamran Almedar, Tre

Kamran Alemdar, pr- och informationschef på Tre: Vi behöver lägga oss på en nivå som kunden är villig att betala för och där vi samtidigt kan vara konkurrenskraftiga. Det fanns ju öppna abonnemang tidigare, men sättet som vi använder mobilerna har förändrats mycket de senaste åren. Vår prissättning handlar också om att kunna räkna hem de investeringar gör.

Tele2
Henrik Lönnevi, Tele2

Henrik Lönnevi, chef för produkt- och affärsutveckling på Tele2: När vi hade abonnemang med obegränsad data var det några få användare som stod för majoriteten kapaciteten. Men mobildatan är en delad resurs, och det här är ett bra sätt att kunna fördela resurserna mer rättvist.

Telenor
Aron Samuelsson, Telenor

Aron Samuelsson, presschef på Telenor: Anledning till att data inte är fri är framför allt för att vi ska kunna göra nödvändiga investeringar i nätet. Vi i Sverige har lite speciella förhållanden, med få personer på en stor yta och en stor del av befolkningen på landsbygden.

Om vi tittar i Finland och Danmark ser det inte likadant ut. Hur kommer det sig att vi i Sverige får så mycket mindre data för pengarna än våra grannländer?
Inger Gunterberg, Telia: Varje land har olika förutsättningar när det gäller kundernas behov och beteende i användandet av mobila tjänster Även konkurrensen mellan operatörerna i länderna skiljer sig åt och sammantaget har detta bidragit till att affärsmodellerna kan se olika ut från land till land.

Kamran Alemdar, Tre: Ser vi på exempelvis Danmark är det en helt annan marknad med en lagstiftning som satt ett tak på sex månaders bindningstid, vilket innebär att operatörer inte har samma utrymme att subventionera telefoner som vi gör här. Sedan ser geografin annorlunda ut, det är en annan kostnad att bygga nät. Vi har cirka 4-5 gånger fler basstationer i vårt nät i Sverige än vad vi har i Danmark.

Henrik Lönnevi, Tele2: Vi tror att den här modellen ger en bättre kundupplevelse. Vi gjorde en stor ompaketering i februari där vi gjorde alla databyttor större och ett införde ett större hopp mellan dem. Vi rekommenderar 20 GB, det finns många som klarar sig på 5 GB, men i takt med att tjänster och telefoner utvecklas förbrukar man också mer data.

Aron Samuelsson, Telenor: I Danmark, där vi också har verksamhet, är priserna på data på väg uppåt och där arbetar man heller inte med subventionerade telefoner på samma sätt.

Missa inte: Håll koll på Macens mobilsurf med Tripmode

Extradatan är mycket dyrare än datan som ingår i era abonnemang. Varför?
Inger Gunterberg, Telia: De olika tjänsterna med extradata som kunden kan köpa till är anpassad för att möta våra kunders behov av data när de under kortare perioder behöver utöka sin datapott som ingår i abonnemanget. Dessa extra datapotter varierar från 1 GB upp till 200 GB beroende på abonnemangsform och produktslag (mobiltelefoni och mobilt bredband). Så extradata behöver inte vara dyrare jämfört med den datamängd som ingår i vanliga abonnemang utan är beroende på hur mycket man köper vid varje tillfälle och hur lång giltighetstid datan har.

Kamran Alemdar, Tre: Prissättningar handlar någonstans om att räkna hem investeringar och samtidigt vara attraktiva. Har du nått taket flera månader i rad har du förmodligen fel abonnemang.

Henrik Lönnevi, Tele2: Det viktiga för oss är att kunderna har rätt datamängd. Det är bättre och enklare att uppdatera istället för att köpa till saker. Datan i abonnemangen blir också billigare ju mer data ditt abonnemang har.

Aron Samuelsson, Telenor: Det vi rekommenderar som kund är att växla upp sitt abonnemang om man behöver mer data. Det är något vi föredrar att man gör framför att köpa lösvikt. För oss är det blir extradata också en administrativ utgift.

Går det att klara sig på bara ett mobilabonnemang som kund eller bör man se ett sådant mer som ett komplement till ett vanligt bredband?
Inger Gunterberg, Telia: Det är upp till varje kunds individuella behov. För mer trafiktunga tjänster som exempelvis strömmad video i hemmiljö så rekommenderar vi att komplettera mobila lösningar med bredbandslösning i det fasta nätet.

Kamran Alemdar, Tre: Det är extremt individuellt. Det finns de som konsumerar väldigt mycket mer medan datan räcker gott och väl för andra. Vi ser hela tiden en ökning och vi har anpassat och tagit fram produkter som erbjuder ganska mycket data. Men vi har en del kunder som använder uteslutande mobilt bredband.

Henrik Lönnevi, Tele2: Det beror helt på användningsmönster. För många hushåll är det tillräckligt, men har du tre barn som kollar Netflix mycket skulle jag rekommendera fast bredband.

Aron Samuelsson, Telenor: Det mobila nätet ska inte ses som ett substitut till det fasta nätet utan som ett komplement. För de som vill strömma film rekommenderar vi det fasta nätet. Sedan är det viktigt att poängtera att datataken gått uppåt de senaste åren.