Google Docs fick precis en stor uppdatering. Nära på sex månader efter att företaget introducerade möjligheten att diktera dina Google Docs-dokument med rösten, lägger de nu till röstkommandon som också låter dig redigera och formatera ditt dokument.

Den nya listan med kommandon du kan utföra täcker så gott som allt du kan göra med ett textdokument så som att justera texten, lägga till punktlistor, tabeller eller flytta runt stora stycken. Det finns dock några få begränsningar, så som möjligheten att lägga till specialtecken.

De nya röststyrningskommandona finns nu tillgängliga i Google Docs på Chrome. Du hittar dem under "Verktyg"

.