Skaka

Skaka bort andra fönster

Ibland har du för många öppna fönster och det blir svårt att fokusera på det du faktiskt håller på med. Då är det praktiskt att snabbt kunna gömma alla fönster i bakgrunden, vilket du kan med det här knepet från Windows 7. Hugg tag i överkanten på fönstret du fortfarande vill visa och skaka på det (dra musen snabbt fram och tillbaka i sidled). Efter några skakningar försvinner alla andra fönster.

Sida 1 / 3

Innehållsförteckning