Enligt den senaste statistiken från analysföretaget Net Applications fortsätter Microsofts webbläsare att tappa andelar till konkurrenter som Google Chrome.

I februari låg den sammanlagda andelen för Internet Explorer och Edge på 44,79 procent, vilket är en rejäl minskning jämfört med för ett år sedan då andelen låg på 57,4 procent.

Net Applications

Om den nuvarande trenden fortsätter kan Google Chrome vara den mest populära webbläsaren redan till sommaren. Vad gäller övriga webbläsare är andelarna relativt stabila över tid.

Mest använda webbläsare (januari inom parentes):

  • Internet Explorer och Edge: 44,79 procent (46,90)
  • Google Chrome: 36,56 procent (35,05)
  • Mozilla Firefox: 11,68 procent (11,42)
  • Safari: 4,88 procent (4,64)
  • Opera: 1,68 procent (1,58)

Övriga webbläsare har en sammanlagd andel på 0,41 procent.