Dupeguru Picture Edition

Det är inte ovanligt att vi med årens lopp har en hel del dubbletter av fotografier på datorn, något som gör att det finns en marknad för nischade lösningar som Dupeguru Picture Edition från Hardcoded Software.

När du startar programmet får du upp ett fönster där du kan välja vilka mappar som ska undersökas. Sedan är det i princip bara att trycka på Scan och vänta tills undersökningen är klar.

Dupeguru Picture Edition

Alla kopior blåmarkeras och dessa kan du sedan radera för att få tillbaka ditt lagringsutrymme.

Dupeguru Picture Edition finns inte bara för Windows, utan även för OS X och Linux.