Brott mot upphovsrätten måste bestraffas hårdare och alla EU-länder måste harmonisera sin lagstiftning. Det är två av grunderna i EU-kommisionens förslag på åtgärder mot den organiserade piratkopieringen.

Det nya förslaget presenterades i går av EU-kommissionens vicepresident Franco Frattini, som bland annat är ansvarig för rätts- och frihetsfrågor inom EU. Förslaget innebär bland annat att minimistraffet för piratkopiering eller förfalskning ska sättas till 100 000 euro (cirka 950 000 kronor), eller 300 000 euro (drygt 2,8 miljoner kronor) om det går att bevisa att organiserad brottslighet är inblandad.

Utöver dessa skyhöga bötesbelopp föreslår också kommissionen att man ska införa ett minimistraff på fyra års fängelse för de grövsta piratkopierings- och förfalskningsbrotten.

Kommissionens nya förslag riktar in sig på sådan piratkopiering och förfalskning som görs i syfte att tjäna pengar
och gäller alltså inte vid exempelvis enstaka nedladdningar av filmer eller musik från fildelningsnätverk.

- Det aktuella förslaget skall ses mot bakgrund av att upphovsrätten främjar sysselsättning och tillväxt. EU har i tidigare direktiv angett att en hög skyddsnivå uppmuntrar till investeringar i kreativ och innovativ verksamhet som i sin tur leder till tillväxt och ökad konkurrenskraft för europeisk industri inom ett brett område av industri- och kultursektorn, meddelar Henrik Pontén, som är jurist på Antipiratbyrån.
Han fortsätter:
- Förslaget sänder signaler att samhället visar en hårdare attityd mot den här typen av piratkopiering. Den visar även att upphovsrättsinnehavarna skall skyddas och det ses allvarligt på kränkning av deras rättigheter.

Trots att det nya förslaget inte tar upp privatpersoners piratkopiering ska man komma ihåg att de flesta personer som dömts för piratkopiering i Sverige är personer som på ett eller annat sätt tjänat pengar på sin verksamhet. Det kan handla om exempelvis piratkopiering av spel för försäljning eller försäljning av piratkopierade program.