Tre olika lagringstyper

Hur du konfigurerar dina hårddiskar kan vara en avgörande faktor för hur din nas fungerar och presterar. Det finns flera olika sätt att formatera och använda hårddiskarna om du har mer än en disk i din nas. Framförallt pratas det om Jbod och Raid.

Jbod är en förkortning för Just A Bunch Of Disks, och innebär att du stoppar in ett gäng diskar – vilka som helst så länge de är kompatibla med nasen. Sedan lagrar nasen filer på första bästa av dessa diskar. Inne i nasens egna filsystem syns sedan dessa som enskilda volymer, precis som du kan ha en volym per disk på din dator. En fördel med detta är att du kan stoppa in olika stora diskar av olika typ, så har du en över eller hittar en stor och billig disk så är det lätt att uppgradera.

I de flesta nasar (samtliga i detta test) kan du dock fortfarande dela ut hela nasens innehåll som en virtuell jättevolym i nätverket. Men inte i alla, ibland delas de istället ut som enskilda resurser.

Raid, eller Redundant Array of Independent är ett sätt att slå ihop hårddiskar så att operativsystemet i datorn, eller i detta fall i nasen, ser och behandlar dem som en enda stor disk. I nasar med två diskar har du två raid-versioner att välja mellan.

Raid 0 innebär att två eller flera hårdiskar används samtidigt och att data som skrivs till dem fördelas jämnt mellan diskarna. Delar av en fil ligger då på ena disken och andra delar på den andra. Det gör att du kan läsa från två diskar samtidigt, vilket kan öka hastigheten. Det gör inte maxhastigheten från nasen högre, där är det ethernethastigheten som sätter stopp, men om du ofta söker och letar efter många mindre filer gör det märkbar skillnad. I alla fall om dina diskar inte är av ssd-typ. Raid 0 är dock mer riskabel än andra lösningar. Om en disk går sönder så förlorar du all data.

Raid 1 är raka motsatsen till Raid 0 – extra säkert men med andra nackdelar istället. Här är disk 2 en exakt kopia av disk 1. Det gör att du alltid har en säkerhetskopia, och skulle en disk gå sönder kan du rycka ut den utan att data går förlorad. Det gör dock att du får hälften så mycket lagringsutrymme som en en Jbod eller Raid 0.