När du söker på nätet är risken stor att sökresultaten hänvisar dig till sajter som innehåller virus, spam eller andra hot.

När McAfee under tre månader har testat fem stora sökmotorer (Google, Altavista, Yahoo, MSN, Ask och AOL) är resultatet tydligt. Mellan fyra och sex procent av alla sökresultat leder till sidor med innehåll som kan klassas som osäkert. De allra värsta fallen, exempelvis sökord som "free screensavers", "kazaa" och liknande, kan ge träfflistor där sju av tio sajter anses osäkra.

- Sökmotorer är för viktiga för att bli ytterligare ett område som domineras av de värsta elementen på nätet. Användare behöver och förtjänar att kunna söka säkert. Där kan säkerhetsföretagen hjälpa till, säger Ben Edelman på McAfee i ett pressmeddelande.

MSN är bäst, Ask är sämst
I undersökningen, som bygger på McAfees eget verktyg Siteadvisor, har totalt 1 394 populära sökord följts upp.
Generellt ger sökningarna via MSN bäst resultat, där totalt 3,9 procent av resultaten ger länkar till osäkra sidor.

Sämst i undersökningen placerar sig Ask som i 6,1 procent av fallen slussar iväg besökaren till sådana sidor. Världens största sökmotor Google placerar sig i mitten med ett resultat på 5,3 procent.

Något förvånande visar också undersökningen att det är vanligare att råka ut för osäkra sidor via sponsrade länkar än via de vanliga sökresultaten. I fallet Google är det närmare dubbelt så stor risk att råka ut för en osäker sajt via de sponsrade länkarna som via vanliga sökresultat.

Läglig undersökning
McAfees undersökning har skett i samband med att företaget köpt verktyget Siteadvisor. Programmet, en plug-in till Internet Explorer, är gratis och finns på McAfees hemsida för nedladdning. Vidare har studien gjorts i USA, vilket inte ger någon bild över sökningar på andra språk än engelska. Troligt är att svenska sökningar skulle ge betydligt färre osäkra sidor.

Du kan läsa hela undersökningen här.
Vill du själv köra Siteadvisor finns det för nedladdning här.