Har du Adobes Flash Player installerat på din dator är det nog en god idé att avvakta vidare användning tills nästa uppdatering släppts. Företaget har nämligen varnat om att den nuvarande versionen av programmet har ett kritiskt säkerhetshål som ännu inte är åtgärdat.

Säkerhetshålet är inte unikt för Flash Player. Andra populära Adobe-program som Reader, Acrobat och ColdFusion är också drabbade, men till skillnad från Flash Player har dessa säkerhetshål redan åtgärdats via uppdateringar.

Adobe befarar att hackare redan utnyttjat säkerhetshålet i Flash Player för diverse attacker. De garanterar också att en uppdatering som täpper sagda säkerhetshål ska finnas för nedladdning från och med torsdagen.