Läs även: Test av fotoskrivare

Trots allt prat om ett digitalt och papperslöst samhälle finns det fortfarande många tillfällen då vi behöver pappersutskrifter. Det kan vara allt från boardingkort eller konsertbiljetter till blanketter som ska skrivas under och skickas in till någon myndighet. Dessutom föredrar många av oss fortfarande att skriva ut fotografier på papper så att de alltid går att titta på, oavsett om vi har en dator eller smartphone igång eller inte.

Vi har testat fyra så kallade multifunktionsskrivare, det vill säga skrivare som är utrustade med en bildläsare och som klarar att skriva ut såväl vanliga papper i A4-format som speciella fotopapper i de vanligaste fotoformaten. Dessutom är de i vissa fall även utrustade med fax och dokumentmatare. Vi har också valt att fokusera på bläckstråleskrivare då dessa dels är bättre för fotoutskrifter, dels är billigare än laserskrivare i inköpskostnad.

Skanna och kopiera med skrivaren

Att skrivarna är utrustade med en bildläsare gör att de, förutom att kunna läsa in pappersdokument och lagra dem digitalt i datorn eller på ett minneskort, även fungerar som kopiatorer. Det går med andra ord att få en papperskopia direkt, utan att behöva fota av eller skanna in med en speciell bildläsare och sedan skriva ut igen på en skrivare.

På samma sätt går det också att skriva ut både på vanliga A4-papper såväl som speciella fotopapper i mindre format, då skrivarna i detta test är utrustade med pappersfack för båda sorterna. Vissa skrivare klarar dock inte av att automatiskt ställa om mellan formaten och en manuell inställning kan då vara nödvändig.

Utskriftshastighet och sidkostnad

Bildkvaliteten skiftar något mellan de olika skrivarna i vårt test, och det finns ett tydligt samband mellan utskriftskostnad och bildkvalitet. De två skrivare som har en genomsnittlig sidkostnad på lite drygt två kronor har också en klart bättre kvalitet på bilderna, och de två som har en kostnad på drygt 1,50 kronor per sida en klart sämre kvalitet.

Förutom sidkostnaden skiljer sig även utskriftshastigheten åt markant. Den snabbaste skrivaren är hela tre gånger så snabb på A4-utskrifter som den långsammaste och 50 procent snabbare på fotoutskrifter. För den som skriver ut stora mängder dokument kan detta vara en viktig faktor.

Värt att notera när det gäller sidkostnaden är att denna är beräknad med original-bläckpatroner. Billigare alternativ finns för den som vill sänka utskriftskostnaden, men med risk för en försämrad kvalitet på bilderna.

Utskriftshastigheterna ska också ses som relativa, då det har stor betydelse vilken typ av dokument eller bild som skrivs ut. Men tiderna i vårt test visar i alla fall hur snabba/långsamma skrivarna är i förhållande till varandra. Samma sak gäller för tiderna för kopiering och skanning av dokument.

Smidig åtkomst från mobilen

Samtliga skrivare i vårt test kan styras från den inbyggda lcd-skärmen, från en dator eller via en smartphone. Den stora fördelen med att komma åt dem direkt från en smartphone är förstås att det går att skriva ut de bilder man har tagit direkt utan att gå omvägen via en dator.

För den som har en något mer avancerad kamera men inte vill ta datoromvägen går det att stoppa in kamerans sd-kort och skriva ut bilderna direkt från detta. Det går även att spara de bilder man läser in med bildläsaren direkt till ett sd-kort eller ett usb-minne, såväl som till en dator eller direkt till en smartphone.

Så gjorde vi testet

I vårt test satte vi 2 000 kronor som övre gräns för skrivarnas cirkapris (de kan gå att få tag på billigare då vissa butiker kan ha kampanjpriser på dem). Det var ett krav att de skulle vara utrustade med en flatbäddsbildläsare, ha en kopieringsfunktion, kunna ansluta trådlöst via wifi och styras via en app på en smartphone. De skulle också klara att skriva ut både i A4-format och på fotopapper i de vanligaste fotoformaten. Funktioner som fax, dokumentmatare och lan-anslutning fick gärna ingå, men var inget krav.

Utskriftshastigheten för A4 beräknade vi genom att skriva ut en ganska tung pdf på 14 sidor i färg, samt några enstaka färgfoton i formatet 10 x 15 centimeter. Vi har sedan redovisat snitthastigheterna för dessa utskrifter. Utskriftskostnaden är beräknad enligt ISO24711-standarden för färgutskrifter i A4, med bläckpriser från nordicink.se. Tid för kopiering och skanning är en medeltid för ett flertal olika dokument.