En utredningsgrupp tillsatt av europaparlamentet ska utreda en framtida skatt på e-postmeddelanden och sms. Förslaget drivs av den franske parlamentarikern Alain Lamassoure. Lamassoure föreslår att man ska beskatta varje sms med 1,5 cent och alla e-postmeddelanden med 0,00001 cent, det vill säga drygt 10 respektive 0,00009 öre.

- Det här är småpotatis, men med tanke på alla miljarder översändelser som sker varje dag, skulle det fortfarande kunna generera en avsevärd inkomst, säger han.

Dagens finansiering av EU kommer från importskatter, moms och medlemsstaternas medlemsavgifter. I december 2005 beslutade man om att försöka förändra detta och konkreta budgetförslag väntas bli klara inom de nästkommande två åren. Idén om en sorts EU-skatt tycks ha tagits emot väl bland medlemsstaterna liksom av EU:s egna organisation. Andra förslag som legat på bordet har handlat om europeisk flygskatt.

Just beskattning av elektroniska meddelanden har tidigare diskuterats i Italien som en lösningen på landets dåvarande budgetunderskott, men regeringen avvisade förslaget. Lamassoure menar dock att det kan vara ett snabbt och enkelt sätt att samla intäkter från den moderna informationsteknologin.

- Utbytet mellan olika länder har ökat avsevärt, så alla kommer kunna förstå att pengarna som krävs för att finansiera EU borde komma från de fördelar som EU gett upphov till, säger han.

Källa: News.com