Att arbeta med en stor uppsättning data i Microsoft Excel kan vara knepigt. Särskilt irriterande kan det vara när flera kolumner eller rader med data är likartade, så att du måste hålla på och hoppa tillbaka till över- eller vänsterkanten för att komma ihåg vad du tittar på.

En bra lösning på detta är att låsa de kolumner, rader, eller båda, som utgör rubriker så att de hela tiden visas på skärmen när du bläddrar igenom resten av dina data. Då behöver du aldrig fundera över vad en viss rad eller kolumn innehåller – rubrikerna håller kvar medan resten rullar.

Det är varken särskilt märkvärdigt eller besvärligt, men kan underlätta Excel-arbetet avsevärt. Så här går det till.

Enklare bläddring med fasta rubriker

Öppna

1. Öppna. Öppna ditt svårbläddrade dokument i Excel. Markera den första cell som du vill ska vara olåst. Det innebär att allting ovanför och/eller till vänster om den cellen kommer att låsas.


Lås

2. Lås. Byt till fliken Visa och klicka på Lås fönsterrutor. Nu får du välja om du vill låsa både rader och kolumner, bara rader eller bara kolumner. Klicka på det alternativ du önskar.


Rulle

3. Rulla. Lite tjockare linjer dyker upp, som visar de områden som är låsta. Det kan vara en rad eller kolumn eller flera, beroende på ditt val och din markering. Nu kan du rulla runt och konstatera att rubrikerna blir kvar.


Lås upp

4. Lås upp. Om du vill ta bort låsningen, klicka på Lås fönsterrutor igen och välj att låsa upp fönsterrutor, alternativ att behålla låsningen för rader eller kolumner. Tips: Du kan inte låsa rader eller kolumner mitt i kalkylbladet.


Fakta

Svårighetsgrad: Enkel
Tid: 10 minuter
Det här behöver du: Microsoft Excel 2010, 2013 eller 2016
Det här lär du dig: Att låsa rad- och kolumnrubriker i Excel.