Krånglar ditt nätverk? Har du svårt att synka ihop skrivaren med datorn? Behöver du installera om eller uppgradera Windows? Nu kan du få hembesök av en it-tekniker utan att det kostar skjortan. Förklaringen är det så kallade "rit-avdraget" som börjar gälla i dag.

Trots benämningen är rit-avdraget inget nytt avdrag, utan snarare en utvidgning av det nuvarande rut-avdraget. Avdraget, som trädde i kraft 2007, förknippas i vanliga fall med skattereduktion av olika städtjänster. Nu kan vi även inkludera vissa it-tjänster och installationer i begreppet.

Tanken med att komplettera rut-avdraget med it-tjänster i hemmet är inte ny. Den har föreslagits av såväl branchorganisationen IT&Telekomföretagen som Digitaliseringskommissionen ett flertal gånger.

Förslaget blev åter aktuellt i höstas – som del av en migrationspolitisk överenskommelse mellan sex av riksdagens åtta partier. Tanken var då att rut-avdragets utbredning skulle skapa fler jobbtillfällen för alla, inklusive nyanlända. Förutom it-tjänster skulle utbredningen även innefatta flytthjälp.   

Men vad innebär egentligen ”it-tjänster”? Informationsteknik är ett ganska utbrett begrepp. Telefoni, internet, e-post, radio och tv är bara några av områden som innefattas. Och var drar man linjen för vilka sorts it-tjänster som omfattas av det nya avdraget?

Vi har samlat ihop tio frågor du kan tänkas ha om det nya, utökade rutavdraget samt hur du påverkas av den.

Vad är ”rit-avdraget”?
"Rit" är det populära namnet på den utökning av det nuvarande rut-avdraget som fanns med i den blocköverskridande migrationspolitiska överenskommelsen 2015. Tanken är att erbjuda skattereduktion för it-tjänster i hemmet. Förslaget återfanns senare i regeringens vårändringsbudget som lades fram i april 2016.

När börjar avdraget gälla?

Från och med i dag kan du göra avdrag för enklare it-tjänster i hemmet.

Exakt vad menas med it-tjänster i hemmet?

Det som omfattas är installationer och reparationer samt underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, datorprogram och förbindelser. Enklare sagt – hjälp att installera exempelvis en ny router, nya program eller att byta till ett annat operativsystem. Till viss mån även enklare problemsökning, handledning och rådgivning. Avdraget väntas gälla persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smartphones och spelkonsoler.

Var drar man linjen för vad som är tillåtet?

Först och främst måste arbetet, precis som med andra rut-tjänster, ske i det egna hemmet, alternativt en bostad du äger eller i dina föräldrars hem. Även fritidshus du hyr en längre period räknas in. Men du får inte lämna in datorn på en verkstad eller få vägledningen via telefonkontakt eller e-post för att ha rätt till avdrag.

Support för smarta vitvaror och andra lösningar för smarta hem, som fjärrstyrda larm, ingår inte. Alltför avancerad anpassning av it-utrustning och program, exempelvis programmering, faller också utanför ramen.