Hur gör jag för att utnyttja rit-avdraget?

Du som köper ”rit-tjänsten” ansöker inte om rutavdrag – det gör utföraren. Avdraget syns senare i fakturan. Glöm inte att kolla om företaget har f-skatt först! Det gör du enklast via Skatteverkets tjänst för företagsinformation. Anlitar du en privatperson ska denna person inte vara en närstående. Mer exakta regler för privatpersoner finner du på Skatteverkets hemsida.

Vad kostar det?

Du kan få avdrag för upp mot 50 procent av arbetskostnaden. Maxtaket per år ligger för tillfället på 25 000 kronor. Är du över 65 ligger det på 50 000 kronor per år. Tänk på att alla sorters rut-tjänster faller under samma maxtak, alltså även exempelvis städning.

Kommer det nuvarande maxbeloppet att höjas i samband med utbredningen av rut-avdraget?

Carina Malmkvist
Carina Malmkvist är rättslig expert på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson.

Det finns inga planer på att förändra maxbeloppet för att göra avdrag. Det förklarar Carina Malmkvist som är rättslig expert på Skatteverket:

– Nej. It-tjänster kommer att bli en del av rut-avdraget, men det innebär inte att taket för rut-tjänsterna höjs. Taket är 25 000 kr men 50 000 kr för personer som har fyllt 65 år vid årets ingång. Rot- och rutavdraget får tillsammans inte överstiga 50 000 kr.

Trots förslag från it-branschen är alltså en ny höjning inte aktuell. Experter befarar att den genomsnittlige konsumenten då kommer att tvingas välja mellan städ- och trädgårdsarbete eller att få den it-hjälp som de behöver i hemmet.

Var hittar jag företagen som erbjuder ”rit-avdrag”?
Se nästa sida!

Vad innebär detta för den genomsnittlige konsumenten?
En Demoskop-undersökning gjord på uppdrag av IT&Telekomföretagen visar att en stor del av befolkningen har bestående it-relaterade problem i vardagen. Bland de vanligaste problemen nämns svårigheter att utnyttja banktjänster, beställning av varor via nätet och allmänna datorproblem. Värst drabbade enligt undersökningen är kvinnor och äldre.

Sju procent av alla som deltog nämner att de avstår helt från att använda datorer på grund av tekniska problem. Billigare it-tjänster kan med andra ord hjälpa till att minska det digitala utanförskapet, menar IT & Telekomföretagen.

Och vad innebär det för samhället?

Vad konsekvenserna blir för samhället är förstås svårt att se, men förespråkarna menar att får positiva konsekvenser:

– Regeringen har i propositionen gjort en konsekvensanalys där man förutspår att förslagen kommer att innebära en ökad efterfrågan på arbetskraft, dock ej med några siffror. Skatteverket har inte gjort några analyser, säger Carina Malmkvist.

Arbetsförmedlingen säger dock att de nya jobben inte kommer att nå personer som står utanför arbetsmarknaden, då dessa oftast är lågutbildade och saknar den kompetens som krävs för jobbet.

Ekobrottsmyndigheten anser att svartarbeten inom branschen kommer att minska till följd av det nya avdraget. I överlag är samtliga remissinstanser positiva till ”rit-avdraget”, även om det finns punkter där reglerna kan göras tydligare.