Kom igång med tv

För att du ska kunna använda ditt tv-kort eller din tv-sticka i Kodi behövs en del inställningar.

Kör du Kodi i Windows behöver du installera drivrutiner för din tv-mottagare. Det gör du enligt tillverkarens anvisningar – säkert fick du både instruktioner och kanske en skiva med produkten. Detta behövs inte i Openelec-versionen av Kodi, där det i stället krävs att det redan finns stöd för enheten i Linuxkärnan.

När din enhet är installerad i eller ansluten till datorn och kopplad till en antenn eller kabeluttag behövs tillägg till Kodi för att hantera den. Det finns många sådana, en del speciellt avsedda för en viss produkt, men vi har valt ett allmängiltigt system som heter Tvheadend och fungerar för Openelec.


Openelec

Tvheadend består av två delar: en serverdel som sköter om hårdvaran och en klientdel som används av Kodi och ansluter till serverdelen. De kan installeras på två olika datorer, men vi kör båda i samma dator. Vi börjar med serverdelen, som är den mest komplicerade.


Steg 1
1. Gå till Inställningar i Kodis meny och sedan till Tillägg. Välj Installera från förråd. Där kan det se lite olika ut. Tillägg i Kodi installeras från något som kallas för förråd. Vissa finns från början, andra måste hämtas. Vad du behöver är förrådet OpenELEC Add-ons (unofficial).

Välj att hämta och installera det om du inte redan har det. Klicka sedan på det förrådet och välj Tjänster. Leta reda på och välj Tvheadend och sedan Installera. Nu ska tjänsten vara igång, det vill säga din server, eller backend, som det också kallas.
 
Steg 2
2. Servern måste konfigureras från en annan dator om du kör Openelec. Använd en webbläsare och surfa till din mediedators ip-adress, med portnummer 9981, alltså till exempel 192.168.0.54:9981.

Du möts av ett plottrigt gränssnitt med en massa flikar. Börja med att klicka på Configuration och sedan på DVB Inputs. Markera din mottagarenhet, bocka för Enabled i rutan till höger och klicka på Save.
 
Steg 3
3. Byt till fliken Networks och klicka på Add. Välj DVB-nätverkstyp (S för satellit, C för kabel och T för marksänt). Ge nätverket ett valfritt namn och välj Sweden samt en lämplig närliggande sändare vid Pre-defined Muxes. Klicka på Create. Ditt nätverk syns i listan. Klicka på Force Scan för att söka kanaler.
 
Steg 4
4. Byt till fliken Muxes för att se de olika frekvensblocken, de så kallade muxarna. Förhoppningsvis står det också OK vid några av dem. Byt till fliken Services, så ser du alla de kanaler som hittats vid sökningen.
Steg 5
5. Nu är din server igång och du kan återgå till Kodi. Ytterligare ett tillägg ska installeras, nämligen klienten. Gå till Inställningar och välj Tillägg, Installera från förråd, Alla förråd och slutligen PVR-klienter. Leta reda på Tvheadend HTSP Client. Välj att installera.
 
Steg 6
6. Gå tillbaka till inställningarna och välj TV. Gå ut till höger och markera Aktiverad. Nu är din tv-mottagning igång och du kan hitta TV i huvudmenyn (eventuellt behöver du starta om först). Du kan se dina kanaler och välja vad du vill titta på. Via den utfällbara fliken i vänsterkanten kommer du också åt kanalguiden, där du kan schemalägga inspelning av ett program bara genom att klicka på det.

Windows
Kör du i stället Windows är det inte riktigt lika enkelt. För en dator som bara ska vara mediemaskin och inte fylla någon annan uppgift rekommenderas faktiskt att skippa Windows och köra Openelec.

Tvheadend finns inte för Windows, utan där är exempelvis Nextpvr ett lämpligt backend. Besök www.nextpvr.com och ladda ned den senaste versionen. Installera som vanligt i Windows. Starta sedan programmet, så hamnar du i fönstret Settings.
 
Steg 1
1. Klicka på Devices i menyn till vänster. Markera din mottagarenhet och klicka på Device Setup. Välj land och region i nästa fönster. Klicka på Scan.
Sökningen tar några minuter och dina hittade kanaler visas i fönstret. Klicka på OK och sedan på OK igen.
 
Steg 2
2. Klicka på Channels i menyn till vänster. Klicka sedan på Update EPG för att uppdatera programguiden. Den ska fortsättningsvis uppdatera sig själv. Klicka på Recording i menyn och sedan på Edit om du vill ändra inspelningsmapp, till exempel från SSD till hårddisk. Du kan också byta programmets tillfälliga buffertmapp under Misc om du vill. Kontrollera också under Decoders att det finns dekodrar så att du kan spela in.
 
Steg 3
3. Stäng allting med OK. Nu kan du om du vill titta på och spela in tv direkt i Nextpvr. Men eftersom du vill använda Kodi för din mediedator, gå till detta och välj Inställningar och sedan TV. Gå ut till höger och markera Aktiverad. Kodi talar om för dig att det inte finns något aktiverat PVR-tillägg.
 
Steg 3b
Klicka på OK och välj NextPVR PVR Client i listan. Välj Aktivera. Starta om Kodi. Nu är din tv-mottagning igång och du kan hitta TV i huvudmenyn. Du kan se dina kanaler och välja vad du vill titta på och spela in, precis som med Openelec ovan.