Anteckningar är ett smidigt verktyg bland annat för att göra just snabba anteckningar och skriva ut dem på papper. Men på utskriften kommer det med saker som inte syns i Anteckningars fönster, nämligen ett sidhuvud och en sidfot.

Dessa vill man nog oftast inte ha med. Det är dock enkelt att korrigera. Så här gör du:

Anteckningar

1. Öppna Anteckningar och välj Utskriftsformat i Arkiv-menyn.
2. Radera allting i fälten Sidhuvud och Sidfot.
3. Stäng med OK, så är utskrifterna rena sedan.

Du kan också skriva in egna kortkommandon om du villa huvud och fot kvar, men förändra dem:
&f – dokumentets namn
&d – aktuellt datum
&t – aktuell tid
&p – aktuellt sidnummer

Det finns också kommandon som specificerar hur texten ska vara justerad i sidhuvud och sidfot:
&l – vänsterjustera efterföljande text
&c – centrera efterföljande text
&r – högerjustera efterföljande text