Det fungerar! Så blev vår trötta gamla dator snabbare

Kan man göra sin dator snabbare? Vi gjorde ett test med en gammal skruttig dator för att se om det alls är någon poäng med att trimma datorn.

För att försöka utröna om trimningsprogrammen gör någon nytta utförde vi ett mycket simpelt test. Vi letade fram en gammal dator som förmodligen inte städats sedan Windows 7 installerades på den för säkert sju år sedan.

Starttiden kontrollerades med hjälp av Loggboken i Windows och ett medelvärde av de tre senaste starterna var 156 sekunder. En extremt trött maskin, med andra ord.

Loggboken
Här hittar du starttiden i millisekunder i Loggboken i Windows.

Sedan installerade vi gratisprogrammet Ccleaner och genomförde en rensning med standardinställningarna i detta program. Ingen avancerad hårdstädning, alltså, utan säkert och riskfritt.

Efter några nya omstarter plockades starttiderna åter fram ur Loggboken och medelvärdet blev denna gång 146 sekunder Utan någon större ansträngning hade vi alltså skalat bort tio sekunder från Windows starttid.

Det är kanske inte så mycket i förhållande till den ändå väldigt långa tiden, men när du sitter där och väntar kan även tio sekunder mindre kännas som en lättnad. Förmodligen hade det gått att åstadkomma ännu bättre resultat om vi kört lite mer aggressiv rensning och dessutom också plockat bort några onödiga autostartande program.