I takt med att vi lagrar allt mer information om oss själva på nätet har det blivit allt viktigare att se över våra lösenordsvanor.Det är av den anledningen PC för Alla instiftade Lösenordsbytardagen, som infaller 20 januari varje år. Förhoppningen är att var och en ska ägna en stund åt att se över sina säkerhetsrutiner och rätta till eventuella brister.

Läs även: Experterna sågar våra lösenordsvanor

Genom åren har våra undersökningar tyvärr visat upp en dyster bild. Vi ägnar inte särskilt mycket tid åt den här frågan, och vår säkerhet har inte blivit särskilt mycket bättre trots mängder av rapporter om lösenordsläckor. I årets undersökning om svenskarnas lösenordsvanor svarade över 3 500 läsare på våra frågor (tack för det!) – men inte heller denna gång kan vi visa upp någon positiv bild.

Sponsrat: Skapa nya, starka lösenord och lagra dem säkert med F-Secure KEY – hämta gratis!

En trend är dock tydlig: vi verkar tycka om Bank-ID. Närmare hälften av deltagarna i undersökningen vill se tjänsten som ett sätt att logga in på – klart mer än fingeravtryck, som är det näst mest populära alternativet. Värt att notera är att just lösenord som inloggningsalternativ kommer först på tredje plats.

Om du fick välja, vilken typ av inloggning skulle du föredra?

Det är första gången vi inkluderar Bank-ID som ett alternativ i denna kategorin, men med tanke på resultatet lär det inte bli sista. Att tjänsten verkar vara så populär förvånar möjligtvis; under förra året skrev vi väldigt mycket om de allt mer förekommande bluffarna med Bank-ID – och många av er har hört av sig till oss efter det med frågor och funderingar kring hur säker tjänsten egentligen är.

När det kommer till lösenordsvanor i övrigt är skillnaderna små jämfört med förra året. Förra året svarade 48 procent att de byter lösenord mer sällan än en gång om året, jämfört med knappt 45 procent i år.

Hur ofta byter du ett eller flera lösenord?

55 procent använder fler än fem lösenord i vardagen, förra året var det 53 procent som klokt nog hade så många lösenord.

Oroväckande nog använder 61 procent fortfarande samma lösenord till flera tjänster. Det är något färre än förra året, då 63 procent gjorde det. Många experter menar att det är just det här som gör att lösenordsläckor kan bli så allvarliga. Om hackare lyckas komma över ett av dina lösenord finns risken att flera av dina tjänster hackas om du använder samma lösenord.

Hur sparar du främst dina lösenord?

Förra året uppgav 35 procent att de sparar lösenordet i minnet. Även i år är minnet det vanligaste sättet att spara lösenordet på – 31 procent gör det. Att spara lösenord på papper har dock gått om lösenordshanterare som det näst vanligaste sättet att spara lösenordet på.

Använder du tvåstegsverifering?

För att vara extra säker kan man använda sig av så kallade tvåfaktorsautentisering. Det betyder att du på något sätt behöver bekräfta inloggningen via ytterligare en enhet; exempelvis mobiltelefonen. 19 procent av er uppger att ni använder det överallt där det går, och närmare 37 procent använder det på enstaka tjänster. Det är exakt samma andel som i förra årets undersökning.