Ordlistan

Frekvensomfång

Vi människor uppfattar ljud mellan 20 och 20 000 Hz, ett spann som försämras ju äldre vi blir. I stort sett vartenda par hörlurar på marknaden klarar både lägre och högre frekvenser. Frekvensområde kallas ibland förhörbarhetsområde på svenska.

Impedans

Mäts i Ohm och är i korta drag elektriskt motstånd. De små högtalarna behöver ström för att fungera och i lurarna finns ett motstånd mot elektricitet vilket betyder att de måste matas med en viss spänning för att kunna användas fullt ut. Hörlurar med låg impedans är mer lättdrivna men ställer samtidigt krav på att förstärkaren har mycket låg utgångsimpedans för att det ska låta bra. Hörlurar med hög impedans är tyngre att driva men ställer inte lika stora krav på förstärkarens utgångsimpedans.

Känsligheten

Det här är ett annat begrepp och är kortfattat ett mått på hur högt elementet spelar med en viss ineffekt.

Missa inte: Test - bästa trådlösa hörlurar

Noise cancelling

Brusreducering, som vi säger på svenska, är en teknik filtrerar bort bakgrundsljud. En, eller flera mikrofoner lyssnar av omgivningen som sedan analyseras av en ljudprocessor som i sin tur genererar och skickar ut en negativ kopia som reducerar det oönskade ljudet. En teknik som har blivit allt bättre på senare tid och något som är väldigt uppskattat på exempelvis flyg- eller tågresan.

Sida 2 / 2

Innehållsförteckning