2 saker att göra med din gamla disk

När du har dina filer i säkert förvar på en annan hårddisk återstår frågan vad du ska göra med den gamla. Här är det upp till dig att avgöra om du vill lita på den i fortsättningen.

Handlade det bara om någon tillfällig hicka, ett virusangrepp, ett filsystemsfel eller något liknande och disken är hyfsat ny kanske du bedömer att du vill ge den en chans till. Gör inte detta om det finns minsta missljud eller annat misstänkt beteende.

Montera tillbaka den i ursprungsdatorn (eller i någon annan), alternativt köp ett hårddiskkabinett för att använda den som extern disk. Utnyttja sedan Diskhantering för att ta bort alla partitioner, skapa en eller flera nya och formatera disken.

Ta bort volymer
Använd Diskhantering för att ta bort alla volymer, skapa nya och formatera.

Öppna Diskhantering genom att högerklicka på startknappen och välja verktyget. Vänta tills alla dina diskenheter hittats. Använd sedan det nedre fältet för att högerklicka på alla partitioner och välj Ta bort volym.

Med disken tom, högerklicka igen och välj Ny enkel volym. Följ guiden genom att klicka Nästa hela vägen tills du kommer till sidan Formatera partition. Ta bort bocken vid Snabbformatera för att göra en grundlig formatering och förhoppningsvis bli av med eventuella fel. Fortsätt med Nästa och sedan Slutför.

Om disken låter illa, kanske med ett tjutande ljud, kan det handla om slitna lager. Om den knackar eller rasslar är det troligen något fel med läshuvud eller armar. Ta inte risken att fortsätta använda den, den kommer att haverera igen – kanske värre nästa gång.

Radera den om det går, slå annars sönder den med till exempel en slägga, innan du lämnar den till elektronikåtervinningen.

Slägga
Om du ska lämna din hårddisk till återvinning, se till att ingen kan läsa den…