Så har det hänt igen. Sveriges konsumenter har förlorat i ännu en domstol. I dag slog Patent- och marknadsöverdomstolen fast att vi måste betala privatkopieringsavgift för bärbara datorer och surfplattor.

I praktiken betyder det att alla som köper datorer och surfplattor får betala en avgift till organisationen Copyswede, som i sin tur skickar pengarna vidare till musiker, skådespelare, konstnärer och andra upphovsmän.

Systemet, som skapades på kassettbandens tid, var tänkt att kompensera upphovsmännen för privatkopieringen. Eftersom folk då spelade in musik på kassettband och spred till familj och vänner, skapade man en "kassettskatt" som skulle ersätta upphovsmännen för utebliven försäljning av grammofonskivor.

Och trots att kassetter och grammofoner sedan länge är historia, lever lagen kvar. Patent- och marknadsöverdomstolen beslut visar på konsekvenserna av att ha en omodern lagstiftning. För alla som kan någonting om teknik- och musikbranschen är domen nämligen absurd.

Tjänster som Spotify, Netflix och SVT Play har gjort privatkopieringen lika ålderdomlig som kassettbanden. I dag står exempelvis cd-skivorna för mindre än tio procent av musikintäkterna. Det är numera försvinnande få som köper cd-skivor, omvandlar musiken till mp3-fil och skickar den till släkt och vänner.

I Spotify-världen blir privatkopieringen helt ointressant. När vi betalar för tillgång till miljontals låtar finns det ingen anledning att spara mp3-filer på våra hårddiskar. Det här bekräftas av en opinionsundersökning från Ipsos, som visar att bara några få procent fortfarande privatkopierar.

Vi ser också att själva cd-läsaren blir allt mer sällsynt. Surfplattor har dem aldrig och de försvinner i allt högre utsträckning från de bärbara datorerna. Den tekniska möjligheten att privatkopiera är med andra ord nästan borta. Att trots detta ta ut en privatkopieringsersättning är helt orimligt – och extremt provocerande.

Vad Patent- och marknadsöverdomstolens dom slår fast är nämligen att vi konsumenter får betala dubbelt. Vi måste inte bara betala vår månadsavgift till Spotify och Netflix – vi måste även betala privatkopieringsersättning för de prylar som vi använder när vi tittar och lyssnar.

Verkligheten ser helt enkelt ut på ett annat sätt än när kassettskatten skapades, men trots detta har flera domstolar slagit fast att den ska gälla. I somras sa Högsta domstolen att vi måste betala privatkopieringsersättning på Iphone, och förra året sa Solna tingsrätt samma sak om surfplattor och datorer.

Om juristerna nu är eniga om att det är så lagen ska tolkas tycker jag det är ett tydligt bevis för att politikerna nu måste agera.

Det är hög tid att Sverige får en modern lagstiftning när det gäller privatkopiering. Inte en lagstiftning som bygger på kassettband och grammofonskivor.