Microsofts Onenote är ett förvånansvärt mångsidigt verktyg för att skriva ner och hålla ordning på anteckningar, udda fakta, och allt möjligt annat du kan vilja spara utan att behöva hålla på med databaser. För att se till att inte förvandla det till en virtuell soptipp: Se till att utnyttja programmets hierarkier av sidor och avsnitt, sektioner och anteckningsböcker.

Stor lista: 25 udda gratistjänster du inte visste fanns

I den här guiden går vi igenom tio grymma tips som hjälper dig utnyttja hela kraften i Onenote. Vi använder Onenote 2016, den senaste versionen. De flesta funktioner fanns även i tidigare versioner, men kan ha flyttat eller ändrat namn. Tipsen bör i många fall fungera även i Macversionen, även om det kan se annorlunda ut där och en del funktioner saknas eller fungerar på annat sätt.

Hierarki 1: Sidor och översikter

Onenote öppnar till ett stort vitt tomrum. Det är en sida, och längst upp till vänster kan och bör du ge den ett namn.

Text i nivåer
Tabb ger inte bara indragen text – den blir underordnad och kan gömmas undan.

Du kan skriva vad du vill och var du vill på en sida, inklusive en ihopfällbar översikt. Skriv något någonstans, tryck retur för styckebrytning men tryck tabb innan du börjar skriva på nästa. Då hamnar det nya stycket indraget (precis som i Word). Men det finns en stor skillnad. Håll muspekaren över det övre stycket så syns en liten grå etikett till vänster. Dubbelklicka på den så döljs alla underordnade stycken. Dubbelklicka på plustecknet som sedan visas för att visa allt igen.

På det här sättet kan du anteckna i hierarkier på en och samma sida. Men du kan också använda flera sidor som kan sorteras på samma sätt med över- och underordnade sidor. Ctrl-n (cmd-n på Mac) skapar en ny sida, medan shift-ctrl-alt-n skapar en underordnad sida och ctrl-alt-{ och ctrl-alt-} höjer och sänker nivån på en sida.

Översikt
Skapa en översikt genom att fälla ihop alla underordnade sidor.

Du kan fälla ihop listan med sidor i en anteckningsbok för att göra den mer överskådlig. Klicka på den lilla uppåtpilen till höger om namnet.

Du kan också flytta runt sidor i hierarkin genom att helt enkelt dra och släppa. Om du vill flytta en sida med sina undersidor måste du fälla ihop hierarkin först, annars flyttas bara den överordnade sidan.

Hierarki 2: Avsnitt och avsnittsgrupper

Alla sidorna du har skapat hittills hör hemma i ett avsnitt. Du kan byta avsnitt genom att använda raden med flikar längst upp och skapa nya genom att trycka på plustecken. (På Mac har gränssnittet nyligen ändrats så att avsnitt och sidor visas hierarkiskt i två kolumner till vänster.)

Avsnitt

Flikarna är alltså avsnitt, och du kan döpa om och ändra färg på dem genom att högerklicka. Flytta runt dem för att ändra ordning. Sektioner ser ut att vara den översta nivån i Onenotes hierarki (med undantag för anteckningsböcker, som du också kan ha flera), men det finns faktiskt en till.

Avsnittsgrupper

Avsnittsgrupper är samlingar av avsnitt. Skapa en genom att högerklicka i raden med flikar och välj Ny avsnittsgrupp. Klicka på en grupp för att öppna den, och på den lilla bakåtpilen längst till vänster i raden för att gå tillbaka till hela listan.

Hierarki 3: Anteckningsböcker

Du kan samla alla dina anteckningar i Onenotes förvalda anteckningsbok, men genom att skapa flera olika anteckningsböcker kan du skapa ytterligare ordning och reda bland dina anteckningar.

Att skapa en ny anteckningsbok är ungefär som att skapa ett nytt dokument i Word. Skillnaden är att en anteckningsbok egentligen är en mapp med en massa filer och inte ett dokument.

Koll på anteckningsböcker

Med gratisversionen av Onenote som följer med Windows kan du bara använda anteckningsböcker på Onedrive. Med Office-versionen kan du spara själva anteckningsböckerna lokalt eller i molnet som du vill.

Du kan ha flera anteckningsböcker öppna samtidigt. Den öppna boken visas längst upp till vänster om avsnitt och avnittsgrupper. Tryck på den för att visa listan över öppna anteckningsböcker och byta till andra. Högerklicka på enskilda anteckningsböcker för att komma åt fler alternativ, som att stänga dem.