Om du är missnöjd med en butik kan du anmäla den till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Det är en opartisk nämnd som avgör om du eller butiken har rätt. Processen är gratis, och du kan skriva anmälan på nätet.

arn

Alla seriösa butiker följer ARN:s beslut. Det finns några undantag, och dessa hittar du på tidningen Råd & Röns svarta lista. Undvik med andra ord att handla om dem om du vill slippa problem.