Har du blivit av med din kamera är chansen kanske inte så stor att få tillbaka den – men det är värt ett försök.

Att hitta en förlorad smart telefon är i dag fullt möjligt. Men har du råkat förlägga din vanliga digitalkamera är det en helt annan historia. Om du förlorat den på en plats dit du brukar gå finns det fortfarande en chans att du kan få din kamera tillbaka, men finns det hopp om kamera stulits från dig? Faktiskt, ja, om än litet.

Varje foto som är taget med en digitalkamera har så kallade exif-data inbyggda i bilden och där finns bland annat ett unikt serienummer för kameran.

Givet att kameratjuven använder kameran som alla andra, det vill säga lägger upp bilder någonstans på nätet, kan du spåra dessa bilder. För att detta ska fungera, behöver du hjälp av en webbplats med det passande namnet Stolen Camera Finder. Så här använder du det:

Kamera
Stolen Camera Finder kollar om dina bilder finns på nätet.

1. Använd valfri webbläsare och gå till sidan www.stolencamerafinder.com.
2. Öppna Utforskaren och leta reda på en bild som är tagen med kameran.
3. Dra bilden och släpp den i den grå rutan på webbsidan. Bilden laddas inte upp – bara serienumret hämtas.
4. Du får nu se kamerans fabrikat, modell och serienummer, tillsammans med ett sökresultat. Finns det bilder från kameran någonstans på nätet får du veta det och kan gå vidare med dina efterforskningar. Observera dock att vissa webbtjänster, som exempelvis Facebook, tar bort denna information ur uppladdade bilder.