Bara Windows Store-program

Läsare som tycker att Microsoft redan har gått för långt i att låsa Windows och göra det svårare att manipulera systemet som de behagar kan snart få en ny sak att beklaga sig över.

Microsoft har nämligen börjat testa en ny funktion i Windows Insider-programmet, med version 15042. Det handlar om en inställning som gör att enbart inbyggda program och program från Windows Store får installeras. Om användaren försöker installera ett traditionellt Windowsprogram (win32) dyker en varningsruta upp som erbjuder sig att söka efter liknande program i butiken, eller ändå installera programmet om användaren är admin.

Funktionen påminner starkt om Apples Gatekeeper, en funktion som begränsar vilka program som får köras i Mac OS, antingen till enbart Mac App Store-program eller program därifrån samt från utvecklare med certifikat som utfärdats av Apple.

Med tanke på att de flesta vanliga program som Chrome, Firefox, Adobe-sviten, Steam, de flesta spel och många fler stoppas av den nya funktionen lär intresset att aktivera den bland vanliga användare bli ganska svalt. Däremot kan vi tänka oss att en del företag och stora organisationer som skolor är desto mer intresserade.

IDG News