Steg för steg: Så raderar du alla dubbletter

Hämta

1. Hämta…

Surfa till www.ashisoft.com och klicka på Products. Under rubriken Duplicate File Finder väljer du gratisalternativet genom att klicka på Download Free Version. Spara installationsfilen, som heter Dfsetup, på Skrivbordet.


Installera

2. … och installera

Dubbelklicka så öppnas en självförklarande installationsguide där du bara behöver välja de förvalda alternativen. När installationen är klar får du välja språk, men programmet finns tyvärr inte på svenska. Välj English och klicka på OK.


Välj mapp

3. Välj mapp

För att hitta dubbletterna måste du först välja mapp under Search Locations. Välj Add Path och leta upp en/flera mappar. För att söka igenom hela hårddisken väljer du Den här datorn, C. Du kan även dra en mapp från Utforskaren till programmet.


Sök

4. Sök

När du är nöjd börjar du söka med Start search. När genomsökningen, som tar lång tid, är klar ser du hur mycket utrymme du kan spara. Genom att klicka på en fil visas alla dubbletter som finns, och ibland visas innehållet under Preview.


Radera

5. Radera

För att radera en enskild fil markerar du den med kryssrutan till vänster, väljer Delete files och godkänner varningsrutan. Om du vill radera alla dubbletter väljer du Easy Marking, Mark all duplicate file. Klicka sedan på Delete files.


Fixa fler funktioner

6. Fixa fler funktioner

Det finns fler funktioner, exempelvis möjligheten att skydda enskilda mappar och välja vad som ska raderas utifrån filens ålder. Dessa finns dock bara i pro-versionen för cirka 50 dollar (430 kronor). Du uppgraderar via Help, Buy now.