Överkurs: Här är tekniken bakom Windows Update

Undrar du hur Windows Update funkar under skalet? Här får du svaret.
Du kan själv manuellt kontrollera om det finns tillgängliga uppdateringar när du vill. Gör du inte det, gör systemet det åt dig med ett slumpmässigt intervall på 17 till 22 timmar. Orsaken till slumpmässigheten är att det inte vore bra för Microsofts servrar om miljoner datorer kollade samtidigt.

Windows Update utnyttjar en teknik kallad bits (Background Intelligent Transfer Service) som är en komponent i Windows sedan Windows 2000. Bits medger asynkrona, prioriterade och strypta överföringar av filer genom att använda outnyttjad bandbredd.

Normalt överför bits data i bakgrunden och utnyttjar ledig bandbredd för att inte belasta systemet. Nedladdningen arbetar alltså endast när det finns bandbredd som inte används av andra program. Tekniken stöder också återupptagning av avbrutna överföringar.

Beräkningen av tillgänglig bandbredd fungerar ganska väl med en router som stöder något som kallas Internet Gateway Device Protocol. Systemet kan då övervaka nätverkstrafiken kontinuerligt och strypa sina överföringar när förgrundsprogram, som till exempel webbläsare, behöver bandbredden bättre.

Saknas detta stöd används i stället nätverkskortets totala bandbredd för beräkningen, vilket kan ge felaktiga effekter om nätverkskortet är snabbare än internetanslutningen.

Bits-tjänsten överför filer på uppdrag av begärande program asynkront, vilket innebär att när överföringen väl är beställd är själva programmet fritt att utföra någon annan uppgift eller till och med avslutas. Överföringen kommer att fortsätta i bakgrunden så länge nätverksanslutning finns och ägaren av jobbet är inloggad.

Alla pågående överföringar avbryts när nätverksanslutningen bryts eller operativsystemet stängs. Filöverföringen återupptas där den slutade när datorn slås på igen eller nätverksanslutningen återställs.

Lappningstisdag

Efter att ha utkommit med uppdateringar tämligen oregelbundet införde Microsoft år 2003, främst för att spara kostnader, en dag i månaden när alla färdiga uppdateringar skickas ut. Det är i USA den andra tisdagen i månaden, men kan vara något fördröjt i resten av världen, och kallas därför inofficiellt för Patch Tuesday.

Man har sedan dess hållit sig någorlunda väl till detta schema, med fler uppdateringar i jämna månader och något färre i udda månader. Endast väldigt kritiska säkerhetsuppdateringar skickas ut utanför detta mönster.

Detta har också lett till ett fenomen som kallas Exploit Wednesday. När en säkerhetsrättelse publiceras innebär det automatiskt också att sårbarheten blir allmänt känd, om den inte redan var det.

De som skriver skadlig kod kastar sig genast över det nyavslöjade säkerhetshålet och försöker utnyttja det så fort som möjligt innan alla har hunnit uppdatera. Detta brukar benämnas dag noll-sårbarhet och är ytterligare ett skäl till att det är mycket viktigt att uppdatera så snart som möjlighet.

Flera andra företag, bland annat Adobe, har följt efter och utför sina uppdateringar samma dag som Microsoft.

Microsoft Windows 10 Home Sve (64-bit OEM) Pris vid test: 1088 kr.

Bästa pris just nu: 981 kr