Post- och telestyrelsen (PTS) har under onsdagen publicerat en ny rapport med titeln Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet.

En av slutsatserna i rapporten är att det nuförtiden krävs en hastighet på minst 5 megabit per sekund för att kunna använda sig av grundläggande internettjänster, det vill säga söka information, ta del av nyheter, söka jobb, utbilda sig på distans och sköta sin privatekonomi. Sålunda bör staten garantera att alla kunder har minst den hastigheten på sina abonnemang.

– Vi föreslår en femdubbling av nivån för grundläggande internet, från 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Det är en nivå som väl tillgodoser dagens grundläggande behov. Det finns redan i dag goda förutsättningar för nästan alla hushåll och företag att nå högre internethastigheter via de bredbandsnät som finns etablerade, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar.

Surfa

Vad gäller framtiden krävs troligtvis högre hastigheter, därför föreslås att en översyn och eventuell revidering ska genomföras om fem år.