Det händer väl alla någon gång – du trycker av misstag på Caps Lock medan du skriver och sedan har du en hel mening med bara versaler. Eller så råkar du trycka bort Num Lock och får inga siffror alls när du vill ha dem.

Det finns möjlighet att få en ljudsignal när dessa tangenter trycks ned, så att du hinner rätta till misstaget innan du skrivit för långt.

Det här kan vara användbart i många sammanhang, det kan till exempel handla om en inbjudan som ska skickas till många vid en viss tidpunkt.

Så gör du i Windows 10

  1. Klicka på startknappen, välj Inställningar och sedan Hjälpmedel.
     
  2. Välj Tangentbord.
     
  3. Ställ reglaget vid Spela upp ett ljud när du trycker på Caps Lock, Num Lock och Scroll Lock i läge .
     
  4. Ställ reglaget vid Aktivera Låstangenter genom att hålla ned NUM LOCK-tangenten i 5 sekunder i läge Av.

Samma sak kan göras i Windows 7. Välj Hjälpmedel i Kontrollpanelen.

Du kan enkelt få Windows att blippa till om du trycker på Caps Lock av misstag.
Du kan enkelt få Windows att blippa till om du trycker på Caps Lock av misstag.