Räkna med Google Kalkylark

Googles motsvarighet till Excel heter Kalkylark (Spreadsheet), och som namnet skvallrar om används det främst för beräkningar. Du kan mata in stora mängder data och låta Kalkylark göra sammanräkningar, ta fram medeltal eller göra andra matematiska beräkningar. Programmet kan dessutom presentera de här siffrorna på ett snyggt och överskådlig sett i form av olika diagram.

Google Kalkylark
Klicka på bilden för att se i stort format.

Upplägget på Google Kalkylark påminner om Google Dokument som vi beskriver ovan. Skillnaden är dock att du inte ser ett vitt pappersark utan ett stort rutnät där varje ruta kallas en cell (A). Översta raden och vänsterkolumnen fylls som regel med rubriker (B), och däremellan matar du in informationen (C).
 

För att utföra en beräkning placerar du markören i en tom cell och väljer sedan verktyget Funktioner (D). Här kan du exempelvis använda SUM, för att lägga ihop siffror. Du markerar sedan vilka siffror som ska summeras (E), och detta visas som en formel (F). När du trycker på Retur byts formeln ut mot resultatet av uträkningen. Genom att ändra på en siffra så ändras också summeringen.
 

Google Kalkylark kan även omvandla de här siffrorna till snygga diagram (G). För den som vill arbeta med stora mängder information går det att skapa många olika kalkylblad med funktionen flikar (H).
 

Förutom uträkningar är Google Kalkylark bra på att hantera stora register. Du kan med andra ord välja att bara mata in text, till exempel ett medlemsregister och inventarieförteckningar. Poängen är att det är lätt att söka och att sortera informationen.
 

Google Kalkylark är med andra ord det perfekta hjälpmedlet för exempelvis föreningens kassör, men det går även att använda i privatlivet. Packningslistor inför semesterresan eller sammanställningar över gemensamma utgifter är två exempel.

Presentationer utmanar Powerpoint

För den som vill visa en presentation eller på något annat sätt visa något för en stor grupp är ett bra presentationsverktyg ett måste. I Microsoft-världen heter det här programmet Powerpoint medan Google bara kallar det Presentationer (Presentions).
 

Google Presentationer
Klicka på bilden för att se i stort format.

Även Google Presentationer påminner om Google Dokument, men det är uppbyggt kring något som kallas bilder och som skulle kunna jämföras med gamla tiders diabilder eller oh-film. Varje bild kan innehålla text, foton, diagram, video och mycket annat. Den bild du arbetar med visas i det stora fönstret (A), och om du markerar en text kan du förstås redigera den eller ändra storlek och form (B). Vill du lägga in foton eller figurer finns det snabbverktyg för det (C), och du kan också välja Infoga-menyn.
 

De bilder du har lagt in visas som miniatyrer (D) och dessa går förstås att flytta på. Du kan även högerklicka för att ta bort eller duplicera en bild. För att skapa en helt ny kan du välja någon av de många mallar som finns (E).
 

Det går att ändra bakgrund och utseende på presentationen (F) och det går också att ändra övergången (G), alltså vad som ska hända när bilderna växlas.

Dina egna anteckningar har ett eget fält (H). Det är alltså sådana som inte visas för åskådarna när du sätter igång din presentation (I). När du gör det visas bara de aktiva bilderna.

Jobba på resande fot med appen

För att få maximal kraft i Googles kontorspaket ska du använda datorn (se nedan), men det finns även appar för Android och IOS. I dessa hittar du de mest grundläggande verktygen – anpassade för mobil och surfplatta. Så här använder du dem.

App

1. Installera Drive-apparna från Google Play eller App Store och se till att du är inloggad med ditt Google-konto. Huvudappen Google Drive använder du för att hålla koll på alla dina dokument. För att redigera behöver du dock Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer. I vårt exempel visar vi Google Dokument, men upplägget är detsamma i de andra.

2. När du öppnar appen visas dina dokument i kronologisk ordning. Det här kan du ändra med ikonerna till höger, och här kan du även söka efter ett dokument. Ett annat alternativ är att trycka på menyknappen högst upp till vänster för att få fler alternativ. För att öppna ett dokument trycker du på det – och med den röda plus-ikonen längst ned till höger kan du skapa ett nytt dokument.

3. Skriv ny text genom att trycka på det tomma utrymmet. Då visas det inbyggda tangentbordet och det är bara att börja skriva. I menyn ovanför hittar du verktyg för att lägga till fetstil, centrera texten och göra liknande saker. Vill du istället använda de färdiga formatmallarna klickar du på ikonen som ser ut som stora A högst upp.

4. För att infoga bilder, tabeller och liknande saker trycker du på plus-ikonen högst upp. Gör sedan ditt val i den meny som visas.

5. Övriga funktioner, till exempelvis stavningskontroll och sök hittar du via menyknappen högst upp till höger. Här kan du också välja Tillgängligt offline för att arbeta utan internet uppkoppling.

Läs även: