När vi söker information på Google är det lätthänt att vi väljer de allra första sökresultaten, utan att ens se över vad som finns på nästkommande sidor. Därför lanserar nu Tele 2 tjänsten Powersearch, ett verktyg som är tänkt att bilda konsumenter i hur man söker mer medvetet efter information på nätet.

Powersearch flippar helt enkelt dina Google-sökningar och visar det som hamnat längst bak bland resultaten först.

"Tanken är att användarna ska börja reflektera över hur de söker fakta online", skriver Tele 2 i ett pressmeddelande.