Nu kan du skapa tydliga jämförelse för exempelvis ditt företags marknadsandelar eller resultatet av en intressant opinionsundersökning. Med Data Gif Maker skriver du bara in siffrorna och trycker på Download as, så får du en snygg liten minifilm i det så kallade gif-formatet.

Data Gif Maker