Digital Editions

1. Genväg

Här visas den bok du håller på att läsa, och för att öppna klickar du på Read.

2. Alla bokhyllor

Om du har många e-böcker kan du skapa bokhyllor för att sortera dem.

3. Skapa ny hylla

Du skapar en ny bokhylla med plus-ikonen – och byter namn och raderar med kugghjulet.

4. Dina böcker

Här visas dina böcker. Dubbelklicka för att öppna eller högerklicka för att visa en meny där du kan exempelvis radera.

5. Visning

Välj hur du ska sortera dina böcker och om de ska visas i en lista eller som ikoner.

6. Bokmärke

Lägg till ett bokmärke där du befinner dig.

7. Innehåll

Ta fram bokens innehållsförteckning, om någon sådan finns.

8. Storlek

Ändra storlek på texten.

9. Sök

Sök efter ord i texten.

10. Anteckna

Genom att markera ett ord och högerklicka skapar du anteckningar och överstrykningar.

11. Bläddra

Hoppa genom boken med pilarna eller reglaget.