Tillkomsten av appar har drivit utvecklarna att försöka säkerställa kontinuitet i användningen, oavsett plattform eller enhet där appen användes. Den klassiska metoden med registrering av användarnamn och lösenord och påföljande inloggning blir lite bökig vid täta byten mellan olika enheter.

I stället har vi börjat se en omställning till en omedelbar åtkomst som inte kräver registrering. En mycket vanlig möjlighet är att använda Facebook som ett sätt att "auto-registrera" användare.

Genom att binda inte bara app- och spelkonton, utan även inloggningar på webbsidor till Facebook blir inloggningen enkel och det är lätt att byta enhet. Är du bara inloggad på Facebook kommer du åt allt det andra också.

Detta är enkelt och praktiskt, men problemet är bara att det inte är lika enkelt att ta bort kopplingen igen - eller i alla fall är det inte så lätt att hitta. Men så märkvärdigt är det inte och vi visar hur det går till.


1. Inställningar

Logga in på ditt Facebookkonto. Klicka på den lilla nedåt pilen längst till höger i menyraden. Välj Inställningar. Klicka på Applikationer i vänstermenyn.

Inställningar

2. Dina appar

Nu visas alla appar och alla inloggningar du har via Facebook. Du kan klicka på den lilla pennan för att redigera behörigheter eller på krysset för att ta bort.

Dina appar

3. Ta bort

När du väljer att ta bort visas en bekräftelseruta. Sätt en bock om du också vill ta bort alla aktiviteter från din tidslinje (du kan lämna dem). Klicka på Ta bort.

Ta bort

4. Borta

Svårare är det inte. Din app eller inloggning är nu borta och kan inte längre hämta den information du tillåtit från ditt Facebookkonto och du kan inte längre logga in.

Borta