Det bästa sättet att återställa USB-minnet

Ditt usb-minne har fått flera partitioner och ett Linux-filsystem, så du kan inte längre använda det i Windows. Men det är inte förstört och kan räddas om du vill utnyttja det för andra ändamål.

Det finns många sätt att åstadkomma detta, men det här är ett av de enklare. Starta Kommandotolken och skriv diskpart. I Diskpart-fönstret, skriv list disk. Identifiera vilken av de listade diskarna som är ditt minne. Skriv select disk #, där ska vara disknumret. Du måste vara absolut säker på att det är rätt nummer för ditt usb-minne, så att du inte riskerar att radera en hårddisk av misstag.

Skriv sedan, i tur och ordning
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign
exit

Snabbradering. Med några korta kommandon i programmet Diskpart kan du ta bort alla främmande partitioner från ett minne och formatera det för Windowsanvändning.
Med några korta kommandon i programmet Diskpart kan du ta bort alla främmande partitioner från ett minne och formatera det för Windowsanvändning.