Windows 8 och Windows 10 laddar ned och uppdaterar enhetsdrivrutiner automatiskt som standard. Men ibland kan detta ställa till med problem och du kanske inte alls vill ha en nyare drivrutin till din hårdvara än den du redan har.

Sådana situationer kan till exempel vara:

  • Nyare drivrutiner orsakar problem med ditt system.
  • En ny drivrutin gör att aktuell enhet slutar att fungera.
  • Du vill använda den ursprungliga drivrutinen i stället för drivrutinen Windows ger dig.
  • Du vill se om den gamla drivrutinen fungerar bättre.
  • Du har en nyare drivrutin än den Windows ger dig.

I de här fallen går det att tvinga Windows att behålla befintliga drivrutiner.

1. Högerklicka på startknappen och välj System.
2. Rulla ned en bit och klicka på Systeminformation.
3. Klicka på Avancerade systeminställningar till vänster.
4. Byt till fliken Maskinvara.
5. Klicka på Inställningar för enhetsinstallation.
6. Pricka för Nej.
7. Klicka på Spara ändringar.

Denna inställning såg annorlunda ut i tidigare versioner av Windows 10 och kanske nu inte fungerar som förväntat. Om den inte hjälper dig återstår att använda Registereditorn. Leta rätt på värdet SearchOrderConfig i nyckeln HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DriverSearching och ändra det från 1 till 0.
Observera att du fortsättningsvis måste uppdatera alla drivrutiner själv.

Drivrutiner
Med en av två metoder kan hindra Windows från att uppdatera drivrutiner när du inte vill ha dem.